Använder du mobil?
Tryck här för att besök vår mobilanpassade nyhetssajt!
Nej tack!

Nyheter

Vi pratar med Gone North om en berättelse om en farbror

GONE NORTH - A STORY ABOUT MY UNCLE
(PC)
Linus Lekander 


A Story About My Uncle är på många sätt en spännande hybrid. Det har en titel som för tankarna till en interaktiv berättelse i Dear Esther-anda och en spelmekanik centrerad kring Metroid Prime-liknande förmågor. Det är ett plattformsspel ur förstapersonsperspektiv som till skillnad från Mirror's Edge skippar vapnen helt och fullt. Det är också ett påfallande grafiskt kompetent spel, utvecklat i Unreal-motorn, av en liten, oberoende svensk utvecklare. Vi på Loading tyckte att ett sådant spel förtjänar att uppmärksammas och kontaktade därför Oliver Eriksson på Gone North Games för en intervju.


Vad kom först: berättelsen eller spelmekaniken?


 - Det är svårt att säga. När vi först diskuterade vad vi skulle göra för spel så kom vi fram till en ganska annorlunda idé från det vi slutade med. Grappling-mekaniken hade egentligen en biroll i den idén, men växte fort till något större efter att vi upptäckte hur underhållande den är. Efter att fokuset skiftade i mekaniken så formades även berättelsen vi först hade tänkt med den, även om spår av den gamla fanns kvar.


Den här symbiosen i studions skapandeprocess är något som blir allt tydligare ju mer vi diskuterar spelet. Det märks att spelets olika komponenter har växt fram mer eller mindre synkront och nu är svåra att skilja från varandra. Gone North's nio medlemmar sitter alla och arbetar tillsammans i ett gemensamt kontor i Stockholm. Oliver påpekar att alla har varit med och tyckt till om de olika delarna i spelet och att de flesta besluten om utförandet därför har varit gemensamma sådana.


- Vi tycker att det är väldigt viktigt med kommunikation inom gruppen, så det hjälper att gruppen är nära till hands.


Spelets premiss består av att titelns far- eller morbror, som av allt att döma är försvunnen, har haft tillgång till en annan värld som spelets protagonist sedermera upptäcker. Oliver berättar att de har velat skapa känslan av en svunnen civilisation och att inspirationen bland annat kommer från Disney's tolkning av myten om Atlantis. 


- Det är en mystisk, outforskad värld, med vindlande grottsystem, dess invånare ett märkligt amfibieliknande folkslag. Världen är fylld av svävande stenar och plattformar som spelaren kan använda för att ta sig fram.


Och det är här som spelmekaniken kommer in i bilden. Till sin hjälp vid framfarten i världen har spelaren en ljusstråle att svinga sig med mellan olika avsatser. Det går också att hoppa väldigt högt och väldigt långt. Ambitionen har varit att få till en fartfylld upplevelse där berättelsen avtäcks efter hand. De flesta på Gone North uppskattar spel med starka narrativ, vilket de också har velat implementera i A Story About My Uncle för att motivera spelaren att fortsätta sitt utforskande av den säregna världen.


En av de säljande fraserna på spelets hemsida är att det är "non-violent", men studion ser egentligen inte spelvåld som något direkt problem. Däremot påpekar Oliver att det trots allt finns en publik för icke-våldsamma spelupplevelser och att det därför kan var värt att fundera över om det är möjligt att undvika våldet vid tillfällen då det inte är en avgörande del av själva spelidén.


Vilka andra ideal eller designfilosofier skulle du säga florerar inom studion?


- Med A Story About My Uncle försöker vi att inte ta kontrollen från spelaren i högsta möjliga mån. Vi försöker också hålla HUD-element så sparsamma som möjligt. 


Innebär det att ni också har hållit tutorials till ett minimum? Hur är t.ex. svårighetsgraden i spelet?


- Vi försöker att ha tutorials som är en del av själva spelet, med enkla promptar om hur du spelar spelet medan du rör dig i världen. Svårighetsgraden är på en nivå som vi hoppas att de flesta ska kunna klara av, men det finns extra moment som gör att spelare som vill ha en större utmaning ska kunna få den.


Särskilt nöjd säger sig Oliver vara över att berättelsen gradvis har fått ett större fokus i spelet. Spelaren har också fått större möjligheter att utforska världen allt eftersom, samtidigt som de har jobbat hårt på att förbättra grafiken i spelet. 


- Det är så mycket som har blivit så mycket bättre så att det är svårt att säga något specifikt.


När jag ber Oliver berätta vem som kommer att uppskatta A Story About My Uncle blir det återigen påtagligt vilka kontraster spelet verkar bjuda på, då han i samma veva nämner saker som "fartfylld upplevelse" och "pusselelement där det inte är helt självklart hur spelaren ska ta sig genom världen". Det är kombinationer som tycks sammanfalla väl med studions syn på sin egen roll i spelbranschen: de vill göra spel för dem som letar efter nya upplevelser.


Gone North Games är en grupp spelutvecklarstudenter som tillsammans har bildat en egen spelstudio. A Story About My Uncle är ett tidigare skolprojekt som nu blir deras första spel. Den här omarbetade versionen planeras att släppas på Steam under året. 


Oskar Skog13 mar 2014Visningar: 824 

Taggar: A story about my uncle, Gone North Games, Coffee Stain Studios

« Tillbaka till nyhetsarkivet

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.